Menu

L’architecture qui dégenre is een platform dat de dominante orde in vraag stelt, gelijkheid opbouwt, optimisme schept.

Over ons

© Louis Van Ginneken

Presentatie


L’architecture qui dégenre is een platform dat de dominante orde ter discussie stelt, gelijkheid opbouwt, optimisme schept. L’architecture qui dégenre is een ruimte voor het delen van praktijken en kennis in verband met architectonische, artistieke en stedelijke gelijkheid.

Geïnitieerd door de architecte Apolline Vranken naar aanleiding van de publicatie van haar boek “Des béguinages à l’architecture féministe” (Université des Femmes, 2018), is L’architecture qui dégenre de initiatiefnemer van de eerste Matrimoniumdagen in België (sinds 2019) en van de Matrimoniumseizoen (sinds 2021). De vereniging creëert en organiseert ook feministische rondleidingen, opleidingscursussen voor architecten en workshops om de genderdimensie in architectonische projecten te integreren.

In de zomer van 2021 wordt het officieel een non-profitorganisatie en zijn er een twintigtal mensen bij de organisatie betrokken als administrateur, rondleider, grafisch ontwerper, videomaker, curator van de tentoonstelling, lid van het ondersteunend comité, enz. Al onze opdrachten maken het dus mogelijk rekening te houden met de deelname van vrouwen* en genderminderheden in de talrijke beroepen die met erfgoed verband houden.

De vereniging streeft naar gendergelijkheid en diversiteit. De vereniging weerspiegelt via haar organen en projecten de volgende waarden: feminisme, recht op de stad, mensenrechten, gelijkheid, solidariteit, integratie, intersectionaliteit.

Bij het nastreven van het doel en de activiteiten van de vereniging worden de beginselen gevolgd van sociale innovatie, steun voor alternatieve culturele, artistieke, activistische en commerciële praktijken, empowerment van vrouwen en zichtbare en onzichtbare minderheden, het opzetten van associatieve netwerken om nieuwe solidariteiten tot stand te brengen en volgens een sociale, egalitaire, burgerlijke, solidaire, inclusieve, intersectionele en interculturele visie.

Doelstellingen


L’architecture qui dégenre bevordert de cultuur in al haar vormen en ontwikkelt projecten met betrekking tot onder meer de stad, architectuur, stedenbouw en materieel en immaterieel erfgoed, met name door :

 • permanente en volksopvoeding ;
 • architecturale en culturele bemiddeling
 • bewustmaking en navolging op het gebied van materieel en immaterieel cultureel erfgoed, hedendaagse architectuur, stadsplanning en stadsvernieuwing;
 • het opzetten, organiseren en animeren van culturele of intellectuele evenementen zoals workshops, opleidingscursussen, tentoonstellingen, festivals, evenementen, rondleidingen, Matrimoniumdagen, Matrimoniumseizoen, conferenties, workshops, educatieve activiteiten, enz;
 • onderzoek;
 • het creëren van inhoud zoals cartografie, publicaties, podcasts, capsules, video’s, enz;
 • de opbouw van een bibliotheek en een mediatheek van kennis die relevant is voor haar doel;
 • te reageren op oproepen tot het indienen van projecten van overheidsinstellingen en actoren uit de verenigingssector;
 • partnerschappen met particuliere actoren wier doelstellingen overeenstemmen met haar doelstellingen, alsmede de ondersteuning van projecten die op diezelfde doelstellingen gericht zijn;
 • deelname aan het openbaar debat en verdediging van de waarden die de vereniging dierbaar zijn.
 • enz.

Activiteiten & tools


Op zoek naar een activiteit voor uw vereniging en uw team?

Bij L’architecture qui dégenre vindt u rondleidingen in verschillende formats, afgestemd op uw behoeften en wensen. Mail ons gerust met al uw (aan)vragen op het volgende adres:

info@architecturequidegenre.be

Op zoek naar advies om de openbare ruimte/uw werkplek/leefomgeving op een egalitaire manier in te richten?

L’architecture qui dégenre is al sinds 2016 actief in dit verband en staat u graag bij met deskundig advies om uw projecten uit te werken en te realiseren. Al uw vragen zijn welkom op dit adres:

info@architecturequidegenre.be


Rondleidingen

L’architecture qui dégenre biedt verschillende thema’s en locaties voor rondleidingen: Ontdek hier meer over onze rondleidingen !

 • Feministische rondleiding in het begijnhof Brussel/Kortrijk
 • Brussel buiten de gendermuren
 • Feministische rondleiding in Sint-Gillis
 • Feministische rondleiding in Etterbeek
 • Etc.

Talks

Conferenties, festivals, evenementen, … Wij zetten ons in om de kennis en praktijken om een egalitaire stad op te bouwen over te brengen op het grote publiek. Ontdek hier meer over onze conferenties !

 • Wat feministen doen met architectuur
 • Van begijnhoven tot feministische architectuur
 • Gender Toolkit: instructies voor een egalitaire architectuur
 • Leven buiten de muren van gender: voorbeelden van gendergevoelige architectuur en stedenbouw in België
 • Publiek/privaat: gender om onze ruimtelijke structuren te deconstrueren
 • Erfgoed: architecturale bemiddeling als instrument voor inclusie
 • Etc.

Educatieve activiteiten

L’architecture qui dégenre vzw biedt educatieve activiteiten aan in Franstalige Brusselse schoolklassen.

Begeleiding

L’architecture qui dégenre ontwikkelt sinds 2016 haar expertise op dit gebied en biedt verschillende ondersteunende diensten op maat:

 • Ontwerpen en creëren van leefruimten voor iedereen (huisvesting, werkruimten, openbare ruimten, sanitaire voorzieningen, enz.)
 • Ondersteuning van projectleiders bij de creatie/renovatie/aanpassing van een plaats
 • Helpen bij het begrijpen van de ruimten en instrumenten van het project (plannen, doorsneden, maquettes, axonometrie, enz.)
 • Analyse van de context en vaststelling van de specifieke behoeften met behulp van verschillende instrumenten (gevoelige kaart, creatie van een referentiekader, ervaringsdeskundigheid, rondetafelconferentie, enz.)
 • Adviseren van instellingen bij hun doelstellingen op het gebied van politieke en ruimtelijke integratie (o.a. lid van het Wetenschappelijk Comité voor Post-Covid Huisvesting)

Tentoonstellingen

 • Queering Brussels

🔎 Wat is Queering Brussels? Een tentoonstelling die een kritiek op en een mogelijke toekomst van de stad Brussel door queer prisma’s naar voren brengt. De tentoonstelling presenteert verschillende queer architectuurprojecten en biedt een aanvullende programmering met rondleidingen door de stad en lezingen en filmvertoningen over de thema’s gender, de stad en specifieke LGBTQIA+-kwesties, om een diepgaande discussie over deze kwesties op gang te brengen en een diversiteit aan publiek en actoren bij de tentoonstelling te betrekken.

✏️Queering Brussels vindt plaats in Halles Saint-Géry van 10 september tot 21 november 2022. U zult er onder meer het werk ontdekken van Victor Abraham Lacô, Léa Brami, Alexis Le Gallo, Camille Valette. De tentoonstelling is gratis en elke dag open.

Publicaties


Des béguinages à l’architecture féministe. Comment interroger et subvertir les rapports de genre matérialisés dans l’habitat ?, Université des Femmes, Brussel, 2018. Eindverhandeling onder toezicht van Christine Schaut

 • Eerste vermelding van de dissertatieprijs van de jury van de Faculteit Architectuur (ULB)
 • Eerste prijs van de Université des Femmes voor een scriptie op het gebied van feministische studies

« Simone Kroll », The Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture, Brown Lori et Burns Karen (éd.), Bloomsbury, Londen, 2021.

« Tussen Ruimte », The Bloomsbury Global Encyclopedia of Women in Architecture, Brown Lori et Burns Karen (éd.), Bloomsbury, Londen, 2021.

« Arsenal, du hall industriel à la rue conviviale », ACROSS – 8 OFFICES, 8 OBJECTS, 8 PROJECTS, Le Grelle Roxane (éd.), BOZAR, A+, VAi, Faculté d’Architecture ULiège, Brussel, 2018, 74-75.

« Des béguinages à l’architecture féministe », Chronique féministe, 2018, n°122, 43-44.

« De l’importance du chemin » (ism Lisa De Visscher), A+, 2018, n°275, 49-51.

« Autorité et autodérision », A+, 2018, n°272, 30-32.

« Un scophile inavoué », A+, 2018, n°272, 90-91.

« House O », A+, 2018, n°272, 92.

« Lolo Ferrari », A+, 2018, n°272, 93.

Pers


Contact

press@architecturequidegenre.be

Persdossier

Dossier de presse 2020 (.pdf)

Archives

Revue de presse 2019 (.pdf)
Rapport d’activités 2019 (.pdf)