Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
28 09 2019

Activiteit met het collectief Noms Peut-Etre !

 
Workshop
Matrimoniumdagen 2019
08:00-17:00 Secret place

Nom Peut-Etre is een vzw die vrouwen op de voorgrond wil plaatsen. Deze organisatie heeft namelijk de ongeweldadige ongehoorzaamheid gekozen als werkingsmethode: de straten of metrostations van Brussel herbenoemen. Vandaar blijft de voorgestelde activiteit van de dag geheim tot het laatste moment.
Indien geïnteresseerd, gelieve een email te sturen naar het volgende adres: nomspeutetre@gmail.com

Brussels

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels