Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
24 09 2022

Architectuur met meer queer, een andere verhouding tot de ruimte – Workshop met Léa Brami (Pia Pia) & Mahé Cordier-Jouanne (IHCRA)

 
Workshop
Matrimoniumdagen 2022
Vol
14:00-18:00 Hageltoren (klaslokaal)

De ruimte waarin we wonen, ons bewegen en ons uitdrukken, is niet neutraal. Ze is het product van gendernormen die op hun beurt het resultaat zijn van kracht- en dominantieverhoudingen. De focus ligt tijdens deze workshop op de inspanningen die vrouwen en de LGBTQIA+ gemeenschap geleverd hebben voor een andere manier van denken rond architectuur in de stad. Aan de hand daarvan worden we ons bewust van onze verhouding tot de ruimte en de manier waarop deze community lichamen volgens eigen normen een bepaalde richting uitstuurt.

Pia Pia, een vereniging voor leden van de LGBTQIA+ gemeenschap die meer zichtbaarheid wil geven aan de queercultuur en de bijhorende verhalen, werkt voor de gelegenheid samen met ICHRA - dus ARCHI maar dan omgekeerd - een collectief dat ijvert voor meer gelijkheid en diversiteit in de opbouw van onze leefomgeving.

Slachthuisstraat 24 1000 Brussel | 15 personen max. | FR | Registration required

© Mahé Cordier-Jouanne

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels