Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
26 09 2020

Bezoek aan de oude Rio bioscoop door Marianne Decroly, beeldenrestauratie

 
Rondleiding
Matrimoniumdagen 2020
10:00-12:00 Cinema Rio

Na haar studie in de afdeling « beeldhouwkunst » van La Cambre, ging Marianne Decroly naar Avignon waar ze anderhalf jaar lang een workshop volgde. Bij haar terugkeer in Brussel volgde ze een opleiding aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Al meer dan 20 jaar lang herstelt deze ambachtsvrouw nauwgezet de kunstwerken in heel België.

Marie-Christinestraat 100-102 1020 Laeken | 40 people max. | FR (EN-NL-LSFB on request) | Registration required

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels