Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
02 10 2021

Workshop rondleiding van de kunstrestaurateure Louise Füeg

 
Rondleiding
Matrimoniumseizoen 2021/22
14:00-16:00 Restauratie atelier

Louise Füeg, restaurateure, neemt u mee op een rondleiding door haar restauratieatelier (schilderkunst, keramiek, oude boeken). Zij zal meer bepaald de restauratie van schilderijen voorstellen aan de hand van het voorbeeld van een schilderij: analyse van de wijzigingen, de oorzaken en de middelen om ze te behandelen. Zij zal ook verschillende thema's behandelen die verband houden met haar beroep: Wat is erfgoed? Wat is de rol van de curator, de restaurateur? Welke ethiek moet worden toegepast? Hoe gaat het? Met wie moet ik samenwerken? Wat zijn de moeilijkheden?

Louise Füeg, die in 2016 afstudeerde aan ENSAV La Cambre, werkt sinds 2018 als freelance restaurateur na een opleiding in het inlijsten van kunstwerken bij Brusselse ambachtslieden en vervolgens het perfectioneren van haar vaardigheden in schilderijenrestauratie aan het Instituut voor Restauratieconservering in Valencia en aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel.

1050 Elsene | 13 personen max. | FR | Registration required

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels