Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
29 09 2019

Feestelijke afsluiting met Radio Moskou

 
Conferentie
Matrimoniumdagen 2019
16:00-18:30 Carré de Moscou

Een participatieve radio-uitzending op Radio Moskou (Toestand) over de thema’s gaande van de toegang tot het eigendom naar het matrimonisch vastgoed en de strijd tegen dakloosheid in aanwezigheid van: - Chloé Salembier | Van het kleine huis in de weide tot huisjesmelkers (LOCI, Angela D.) - Claire Oldenhove |Vrouwelijke dakloosheid : uitdagingen en realiteit (L’Ilot vzw – Sortir du sans-abrisme) - Lorella Pazienza | Calico project (CLTB)
De project ‘t Eten van ‘t eilandje zorgen voor de catering die avond.

Place Marie Janson 1060 Saint-Gilles | FR-NL

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels