Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
09 02 2022

IMPORT/EXPORT: Feminisme en architectuur, uitpakken van geschiedenis en ruimte

 
Conferentie
L'architecture qui dégenre
18:30-20:30 Recyclart

Deze conferentie, onder leiding van architecte en onderzoekster Apolline Vranken (ULB), zal zich toespitsen op twee complementaire thema's: enerzijds genderstudies als instrument om een nieuw inclusief verhaal over architectuur te schrijven, en anderzijds de feministische bijdragen van architectuurtheoretici en praktijkmensen om onze gendergebonden ruimtelijke structuren te deconstrueren en een egalitaire stad op te bouwen. Het doel is een beter inzicht te krijgen in zowel de historische als de hedendaagse vraagstukken in verband met genderstudies en architectuur.

Voor meer informatie

Rue de Manchester, 13-15 1080 Bruxelles | FR | 3€ the entrance / CST required

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels