Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
25 09 2021

Vrouwen in de kunst: een genderkwestie! x KMSKB – Rondleiding met Maïka Janssens

 
Rondleiding
Matrimoniumdagen 2021
11:00-12:00 Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Deze rondleiding door de collecties van het Fin-de-Siècle Museum van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bekijkt enerzijds de vertegenwoordiging van de vrouw in de werken die in de KMSKB bewaard worden, en anderzijds welke plaats artistieke vrouwen in deze collecties krijgen. Waarom worden vrouwelijke kunstenaars in de collecties van de KMSKB onzichtbaar gemaakt? Waar zou er ruimte voor hen kunnen en moeten zijn?


Reservaties : hier

Regentschapsstraat 3 1000 Brussel | 15 personen max. | NL | Registration required on link above

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels