Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
29 01 2022

Wie zijn de vrouwelijke kunstenaars in het Paleis der Natie ? Kunsthistorische rondleiding van de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers (NL)

 
Rondleiding
Matrimoniumseizoen 2021/22
15:00-16:30 Paleis der Natie

Dit parcours focust op kunstwerken van vrouwelijke kunstenaars in het Paleis der Natie, vanaf het midden van de 19de eeuw tot nu. Toen Marie Spaak-Janson, het eerste vrouwelijke parlementslid van België, in december 1921 senator werd, kon men de werken van vrouwelijke kunstenaars in Kamer en Senaat op de vingers van één (halve) hand tellen. Later werden de officiële portretten van bepaalde (vrouwelijke én mannelijke) voorzitters van de Senaat en de Kamer aan vrouwelijke kunstschilders toevertrouwd. Andere kunstenaressen hebben vanuit zeer uiteenlopende disciplines kunstwerken gecreëerd die vandaag de gangen en de vergaderzalen verfraaien. Al deze werken hebben hun verhaal maar over de vaak uitzonderlijke vrouwen die ze gerealiseerd hebben valt ook héél wat te vertellen! Wij nodigen u dus uit voor een driedubbele kennismaking: weinig gekend erfgoed van de hand van vrouwen die intussen vaak vergeten zijn in een prestigieuze omgeving.


Sophie Wittemans, kunsthistorica, conservator van het kunstpatrimonium van het Paleis der Natie en het team van professionele gidsen van de Senaat en de Kamer, bieden u een aangepast bezoek aan ter gelegenheid van het Matrimoniumseizoen 2021/22.
COVID SAFE TICKET verplicht voor deze activiteit

Leuvenseweg 13 1000 Brussel | 10 personen max. | NL | Registration required

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels