Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
24 09 2022

Conferentie “De kracht van vezels: textiel en vrouwelijke kunstenaars” door Virginie Mamet

 
Conferentie
Matrimoniumdagen 2022
15:00-17:00 Hageltoren (cultuurzaal)

Hoe hebben vrouwelijke kunstenaars zich de textielkunsten, die historisch verankerd zijn in uiteenlopende milieus, opnieuw eigen gemaakt? Van Arts & Crafts tot podiumuitvoeringen en relationele handelingen: de textielkunsten komen tot leven in hun kenmerkende verscheidenheid. Transgressie, monumentaliteit, souplesse, mobiliteit, samenhorigheid, ... allemaal mogelijke benaderingen. De conferentie wordt gevolgd door een gesprek met een hedendaagse textielkunstenares en een discussie met het publiek.

Virginie Mamet heeft een diploma en een aggregaat kunstgeschiedenis van de ULB. Zij is verbonden aan de dienst Culturele Bemiddeling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, en werkt als zelfstandige voor verschillende Brusselse vzw’s en instellingen. Haar onderzoek betreft voornamelijk de textielkunst.

Slachthuisstraat 24 1000 Brussel | 140 personen max. | FR | Registration required

© Photo : Tim Nighswander, © ADAGP, Paris

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels