Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
24 09 2022

(EN) In de schaduw van de restauratrice: bezoek aan de coulissen van het Africamuseum met Céline Wachsmuth

 
Rondleiding
Matrimoniumdagen 2022
14:00-16:00 Africamuseum

Met een bezoek aan het restauratie-atelier en een tentoonstelling in opbouw gaan we dieper in op de geprivilegieerde relatie die wij hebben met de werken, en het belang van een nieuwe kruispuntvisie op deze objecten. Via anekdotes over de bewaring van een aantal museumstukken krijgen we een idee van het conserverings-/restauratiewerk dat door vrouwen voornamelijk in de schaduw verricht wordt, en van de eeuwige vernieuwing van kunst vanuit hun perspectief en met hun techniek.

Céline Wachsmuth is een Amerikaanse conservator. Zij is geïnteresseerd in feministische en dekoloniale kwesties en is momenteel betrokken bij de inrichting van een tentoonstelling in het AfricaMuseum.

Leuvensesteenweg, 13 3080 Tervuren | 15 personen max. | EN | Registration required

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels