Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
23 09 2022

“Paye ta Truelle !”: feminisme in de archeologie

 
Conferentie
Matrimoniumdagen 2022
19:00-21:30 Hageltoren (cultuurzaal)

Begin de jaren tweeduizend stelde de Amerikaanse archeologe Margaret Conkey zich deze vraag: “Heeft het feminisme de archeologie veranderd?” Na twintig jaar vechten, moeten we vaststellen dat het nog steeds wachten is op structurele verandering. Op het terrein, in het labo, het museum, het leslokaal: geen enkele leer- of werkomgeving wordt gespaard. Deze conferentie wil een overzicht geven van de situatie en de verschillende strijdpunten van het collectief Paye ta Truelle toelichten.

Paye ta Truelle werd opgericht in 2017 als collectief project dat strijdt voor gelijkheid en diversiteit in de Franstalige archeologiewereld. Het collectief ijvert enerzijds voor de waardering van genderarcheologie, en voor de bewustmaking van discriminatie in archeologie anderzijds. Zo probeert het deze problematiek te bestrijden.

Slachthuisstraat 24 1000 Brussel | 140 personen max. | FR | Registration required

© Illustration Éléonore Naomé

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels