Menu

September 2024
Brussel 6de editie

Matrimonium, het : Materiële of immateriële goed van artistiek of historisch belang die geërfd zijn van vrouwen.
Laden Evenementen
24 09 2022

Verhalen over vrouwelijke Belgische architecten – Rondleiding met Elisabeth Gérard in het stadscentrum van Brussel

 
Rondleiding
Matrimoniumdagen 2022
Vol
10:00-11:30 Boterstraat

Het parcours van deze rondleiding voert ons langs onbekende Brusselse gebouwen uit de naoorlogse periode, van de jaren ‘50 tot vandaag, in chronologische volgorde. Een prima gelegenheid om het stadscentrum met een frisse blik te bekijken en er kennis te maken met het gebouwde matrimonium. Deze rondleiding is ook bedoeld om de bekendheid van vrouwelijke architecten die na de Tweede Wereldoorlog een indruk nalieten te vergroten, en om toe te lichten hoe de werkomstandigheden van vrouwen in de architectuur geëvolueerd zijn.

Elisabeth Gérard is architecte en wijdde haar masterproef aan de loopbaan van de eerste architectes die afstudeerden aan La Cambre (1929-1950).

Boterstraat, 24-28 1000 Brussel | 25 personen max. | FR | Registratie vereist

L'architecture qui dégenre
Université Libre de Belgique
La Ville de Bruxelles
Urban.Brussels
Equal.Brussels
Fédération Wallonie-Bruxelles
Cellule architecture
Commission communautaire française
Visit.brussels